Enquête: wat vinden wij een toffe speelplaats?

Zowel ouders, leerlingen en leerkrachten vullen een enquête in. Onze kleuters brainstormen over hun droomspeelplaats. De kinderen van de lagere school vullen een enquête in en maken een tekening van hun droomspeelplaats. Tijdens de leerlingenraad geven kinderen hun mening, wat willen ze behouden, wat missen ze. We observeren onze kinderen op de speelplaats: hoe spelen ze, waar spelen ze vooral, waar ontstaan de meeste conflicten. Ook onze ouders vullen een enquête in.

Overleg binnen het team: waar voelen we noden, waar hebben we twijfels, welke zaken zorgen op dit moment voor frustraties, …

Hieronder leest u de resultaten.