LIST Leesproject

LIST Leesproject

Vloeiend lezen kun je alleen maar leren door heel veel tekst te lezen. De belangrijkste opgave voor het onderwijs lijkt er dan ook in te liggen ervoor te zorgen dat kinderen veel tekst lezen. Dat lukt alleen wanneer kinderen gemotiveerd zijn om te lezen. Dat klinkt logisch en simpel, maar in de praktijk van het onderwijs ligt de nadruk bij voortgezet lezen sterk op het oefenen van technische aspecten van het lezen en afwijkingen van spelling en uitspraak. Veel aandacht gaat ook uit naar het lezen van losse woordrijtjes.

Dit gaat ten koste van waar het bij vloeiend lezen om gaat: het lezen van tekst. Bovendien is dit niet bevorderlijk voor de motivatie van de leerlingen.

In het LIST-project is een andere koers ingeslagen door te werken vanuit het betrokkenheidperspectief van het lezen. Vloeiend lezen wordt in het project bereikt door de leerlingen veel leefijdsadequate boeken te laten lezen. Deze boeken worden door de kinderen zelf gekozen. Leerkrachten ondersteunen de kinderen bij dit keuzeproces en bij het ontwikkelen van de eigen leesvoorkeur.

In het LIST-project wordt onderscheid gemaakt in een hard-op leesaanpak met ondersteuning  en een stilleesaanpak die in de meeste gevallen meer zelfstandig verloopt.