Onze partners

Stedelijke bibliotheek Kielpark

In samenwerking met de bib neemt De Piramide deel aan de kinder- en jeugdjury Vlaanderen. Kinderen van de lagere school lezen voor aan de oudste kleuters.  Kinderen van de 2de, 3de, 4de, 5de en 6de klas kunnen zich op vrijwillige basis inschrijven als jurylid. De bib zorgt voor de leesboekjes en de administratie, de school organiseert een leesklas tijdens de middagpauze, helpt bij de verwerking van de leesrapporten en neemt in schoolverband deel aan activiteiten georganiseerd door KJV.

LINC

LINC wil dat er zoveel mogelijk voorgelezen wordt, thuis en op school.

Vrijwilligers van LINC komen op school voorlezen voor onze kleuters.

Deeltijds Kunst Onderwijs / Academie Wilrijk

Eén dag per week beschikt onze school over een muziekleerkracht van Academie Wilrijk.

Zij begeleidt de eerste en de tweede klassen intensief bij de muzische activiteiten in de klas.

Ze richt ook een schoolkoor op en ondersteunt leerkrachten bij de voorbereiding van hun muzieklessen.

Eén dag per week geeft ze onmiddellijk na school muziekinitiatielessen waar kinderen van het eerste en tweede leerjaar zich voor kunnen inschrijven.

 De schoolbrug

De schoolbrug is een organisatie die de samenwerking tussen ouders en school moet bevorderen.  In de lagere school loopt een project rond huiswerkbeleid en leerondersteuning.

Buurtsport

Buurtsport organiseert tijdens de schooluren regelmatig gratis sportactiviteiten voor de scholen uit de

buurt. Wij houden u op de hoogte van de activiteiten die dit schooljaar georganiseerd zullen worden.

Basketstimuleringsproject Buurtsport

Onze school neemt met drie ploegen deel aan het basketstimuleringsproject van Buurtsport :

  • 4de leerjaar : beginnersleague
  • 5de leerjaar : pro-league
  • 6de leerjaar : pro-league

Ze trainen één keer per week tijdens de middagpauze of onmiddellijk na school en ze spelen regelmatig wedstrijden in een naschoolse competitie tegen andere scholen.

Eén keer per jaar bezoeken ze een wedstrijd van de Port of Antwerp Giants in de Lotto-arena.

Het jaar wordt afgesloten met een finaledag in de sporthal van Park Spoor Noord.

Cheerleader Academy Antwerpen

Naast 3 basketbalploegen hebben we ook een groep cheerleaders die mee begeleid worden door

de Cheerleader Academy Antwerpen.

Zij trainen één keer per week tijdens de middagpauze of onmiddellijk na school.

Ze treden op bij de thuiswedstrijden van onze drie ploegen.

Kindervreugd/Jespo

Kindervreugd organiseert speelpleinen, jeugdkampen en vormingsactiviteiten op woensdagnamiddag en tijdens vakanties.Jespo organiseert in Antwerpen op een aantal plaatsen sportactiviteiten voor kinderen. Voor brochures kan u steeds terecht bij de directeur of bij Kindervreugd/Jespo

Jespo After School

Jespo After School organiseert één dag per week naschoolse sportactiviteiten op school.

Kinderen van het derde en vierde leerjaar kunnen zich hiervoor inschriijven.

Tutti Frutti

De kinderen van de lagere school krijgen vanaf oktober wekelijks een stuk fruit.

Bij de maandafrekeningen van oktober tot en met april betalen de ouders hiervoor telkens € 0,50.  De rest wordt gesubsidieerd.