Visie op onze schoolspeelplaats

 • In onze speelruimte willen we een beter evenwicht vinden tussen beweging, rust, creativiteit, natuurbeleving en spel. Oog hebben voor diversiteit tussen kinderen met hun noden is belangrijk.
 • Sleutelwoord daarbij is variatie:
  • variatie en spelzones (rustig versus intensief)
  • variatie in ondergronden (verhard versus onderverhard)
  • variatie in reliëf (hoog versus laag)
  • beplanting voor een groene uitstraling
 • De beleving en het spel van het kind centraal stellen:
  • kinderen uitdagen tot meer bewegen, om motorische vaardigheden te stimuleren en te ontwikkelen
  • zintuigen prikkelen in een meer natuurlijke omgeving
  • zorgen voor zinvolle speel- en leermomenten die niet leiden tot verveling
  • plekken creeëren die fantasie prikkelen
  • kinderen in contact brengen met natuur in brede zin, leren omgaan met… en respect hebben voor…
  • seizoensbeleving, ervaren van veranderingen in de natuur
  • enerzijds prikkelen en uitdagen, anderzijds zorgen voor veiligheid en geborgenheid